Keramiker

Katia Eder

Katia Eder

keramisk utbildning:

1996-98 yrkesinriktad utbildning som lärling hos Keramik Speith / Allgäu
1998 gesällbrev
98-2002 arbetat som gesäll i olika keramik-verkstäder
2002-04 Fachschule für Keramik / Landshut
2004 mästarbrev i keramik-hantverk och keramik-gestaltning
2011 startade egen verkstad, bloms-keramik